Na sex

https://www.euforikum.cz/5-poppers-10ml

Na sex musí mít muži několik základních předpokladů. Prvním předpokladem je příslušný věk. Dokud jste nedovršili alespoň patnáct roků věku, pak je možné sex mít, ale rovněž jen s osobou, která nedovršila. Jinak se vystavujete nebezpečí, že vystavíte osobu oněch patnácti let  starší, nebezpečí trestního stíhání. A vy také nedělejte sex s osobou mladší patnácti let, pokud je vám víc, než patnáct. To vystavujete nebezpečí sami sebe.

Co dál?

Dál už jsou to jen takové drobnosti. Potřebujete penis, sexuálního partnera jakéhokoliv pohlaví, jeho souhlas (odborně se říká, že musí být svolný, nebo svolná), dále musíte mít místo, kde lze nerušeně akt provést a nakonec potřebujete přirozeně erekci. K uvolnění a většímu prožitku se doporučuje rovněž speciální chemická látka, zvaná poppers . Pozor! Nepít! Čichat!