Odvoz všeho, co nepotřebujete

Případně nechcete nebo již máte v devíti jiných variantách. Ať už se jedná o nefunkční, nehezké, překážející či nechtěné věci, bez zbytečných průtahů Vám zajistíme jejich vyklizení a přemístění z místa určení. Máma pro tuto činnost podobné personální zastoupení i technické vybavení a (na rozdíl od Vás) se podobnou činností zabýváme dnes a denně, takže ji zvládáme doslova levou zadní.

Včetně zajištění potřebných nádob a kontejnerů

Menší či větší kontejnery a stejně tak vhodné dopravní prostředky jsou běžnou součástí naší činnosti. Jsme tak schopni Vám zajistit nejen potřebné pracovníky, ale také vybavení, které byste jinak museli složitě shánět. Namísto zajišťování tisíce různých podrobností tak raději svěřte veškeré starosti odvozu odpadu Praha.

Nezařazené